Begeleiding en ondersteuning


De basisgedachte bij de begeleiding en ondersteuning is dat mensen met een verstandelijke beperking, net als ieder ander, de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en mee kunnen doen in de maatschappij. De begeleiding/ondersteuning kan zich richten op:

 • het aanleren van sociale vaardigheden
 • het bewust laten worden van de eigen kracht en de invloed van lichaamshouding hierop
 • het faciliteren van overgangen naar nieuwe situaties (bijv. uit huis gaan wonen) 
 • het geven van seksuele voorlichting
 • het leren omgaan met vriendschappen/relaties
 • het ondersteunen van ouders/verzorgers/begeleiders 


Uitgangspunten 

 • begeleiden/ondersteunen op basis van gelijkwaardigheid en respect. Geen aparte benadering, maar zo gewoon mogelijk
 • oplossingsgericht werken (gebaseerd op kids skills methode: op een positieve, constructieve manier problemen overwinnen door nieuwe vaardigheden te leren)
 • waar mogelijk met humor
 • waar mogelijk kortdurend traject


Voor wie?

(Z)ML kinderen en jongeren, waaronder bijvoorbeeld:

 • kinderen en jongeren met het syndroom van Down
 • kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum