Ondersteuning en begeleiding bij verstandelijke beperkingen


GewoonDoen! biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en hun ouders/verzorgers/begeleiders. Bij gewoonDoen! staat de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op de eerste plaats. Iedere stap voorwaarts is immers een stap dichter bij het optimaal kunnen meedoen in de maatschappij.